עיריות

עיריית רמת השרון

מזה כשלוש שנים במסגרת ארועי "אביב בשדרה", הסטודיו מפעיל מתחם אמנות למבקרי היריד.